Công ty cổ phần Le Plateau Tuyển dụng mới nhất

Công ty cổ phần Le Plateau

Add a review
  • Share:

Công ty cổ phần Le Plateau Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ an ninh ,

Company Description

 

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH LE PLATEAU

1.Tầm nhìn:

Mô hình giáo dục tập trung, kỷ luật, khai phóng về Tiếng Anh và Tài Chính đầu tiên tại Việt Nam.

LE PLATEAU hướng tới xây dưng và mở rộng các trường liên cấp để tạo ra môi trường gíup thế hệ trẻ người Việt xoá bỏ khoảng cách trình độ giáo dục so với các nước tiên tiến.

2.Sứ mệnh: “XÓA BỎ KHOẢNG CÁCH ĐỂ GIỚI TRẺ VIỆT HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Office Photos

Active Jobs From Công ty cổ phần Le Plateau