Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Việt Nam (VIFON) Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Việt Nam (VIFON)

  • 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh View on Map
Add a review
  • Share:

Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Việt Nam (VIFON) Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Hoá ch?t / Sinh h?c,

Company Description

 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (VIFON) Là một trong những đơn vị đặt nền móng xây dựng nên ngành thực phẩm ăn liền Việt Nam, VIFON đã trở thành thương hiệu quen thuộc và gắn bó với người tiêu dùng thông qua nhiều sản phẩm sợi ăn liền và gia vị.   

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Việt Nam (VIFON)