CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH METAL VIỆT NAM Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH METAL VIỆT NAM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH METAL VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 222
  • Founded Since
  • Sectors Cơ khí/ Máy móc,

Company Description

Hitech Metal – Precision and Prestige

Được thành lập vào năm 2012, sau gần 10 năm nỗ lực phát triển, đến nay Hitech Metal Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị gia công cơ khí chính xác hàng đầu tại miền Bắc.

Hiểu rằng văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của doanh nghiệp, tại Hitech Metal Việt Nam, chúng tôi luôn chú trọng vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm phát huy sức mạnh tập thể, đưa ra những chiến lược phát triển bền vững cho công ty, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho việc thực hiện thành công chiến lược đã đề ra.

1. Con người là cốt lõi

Con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển, quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Với quan điểm trên, chúng tôi luôn chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, coi đây là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã tổ chức cho đội ngũ kỹ sư tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước. Với nền tảng kiến thức vững chắc và niềm đam mê làm chủ công nghệ mới, những cán bộ kỹ sư ấy đã trở thành những người đặt nền móng, và là trụ cột trong quá trình xây dựng và phát triển của công ty sau này.

Các hoạt động đào tạo nội bộ liên tục được tổ chức để không ngừng nâng cao và phát triển nguồn nhân lực của công ty. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ sư, nhân viên cũng thường xuyên được cử tham gia các hội thảo, các khóa học trong nước để cập nhật các công nghệ mới, nhằm nhanh chóng bắt kịp xu thế của thị trường.

2. Đoàn kết là sức mạnh

Tại Hitech Metal Việt Nam, mỗi một thành viên đều được xem là một nhân tố không thể tách rời trong bộ máy hoạt động. Chúng tôi luôn đề cao tính công bằng, bình đẳng và minh bạch, nhằm mang đến sự yên tâm và tin tưởng tuyệt đối cho đội ngũ nhân viên. Bên cạnh đó, từ cấp quản lý đến nhân viên luôn xem nhau là người một nhà, giúp đỡ nhau nhiệt tình trong công việc cũng như cuộc sống, nhằm tạo ra chất keo gắn bó cho tập thể.

3. Phát huy tính dân chủ

Chúng tôi luôn khuyến khích người lao động mạnh dạn nói lên quan điểm, suy nghĩ của mình, nhằm tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và dân chủ. Công tác tổ chức đối thoại được quan tâm chú trọng, thường xuyên thông báo tình hình hoạt động của công ty đến đội ngũ nhân viên, lắng nghe và giải quyết kịp thời, thấu đáo các ý kiến, đề xuất, kiến nghị.

4. Đề cao tính trung thực

Với phương châm lấy chữ “tín” làm đầu, chúng tôi luôn coi văn hóa trung thực là giá trị ưu tiên hàng đầu. Tính trung thực được thể hiện không chỉ trong mối quan hệ giữa công ty với đối tác, khách hàng, mà còn trong mối quan hệ giữa nhân viên và lãnh đạo, nhằm tạo ra nền tảng cho sự phát triển lâu dài, bền vững của công ty.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH METAL VIỆT NAM