Công ty Cổ phần giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

 Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm:
✦Môi giới phái sinh hàng hóa
✦Thị trường quyền chọn
✦Tư vấn tài chính và tư vẫn đầu tư hàng hóa
✦Tự doanh
✦Bảo hiểm rủi ro hàng hóa, giao nhận hàng hóa vật chất.
Công Ty cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi giúp nhà đầu tư có một kênh đầu tư tốt, doanh nghiệp bảo hiểm rủi ro khi mua bán hàng hóa. giúp nộng dân cả nước bảo hiểm giá hàng hóa để tập trung phát triển mạnh sản xuất hàng hóa cạnh tranh được với nhiều thị trường hàng hóa trên thế giới.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi