Công ty cổ phần giải pháp V-Water Tuyển dụng mới nhất

Công ty cổ phần giải pháp V-Water

Add a review
  • Share:

Công ty cổ phần giải pháp V-Water Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 42
  • Founded Since
  • Sectors Dược/Công nghệ sinh học,

Company Description

 Chuyên gia về giải pháp môi trường: Chúng tôi là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ tái chế nước thải cũng như quản lý năng lượng, quản lý nước. Doanh nghiệp của chúng tôi luôn nỗ lực nhằm tận dụng một các hiệu quả và bảo tồn nguồn nước cũng như quản lý từng bước thay đổi của nguồn nước nhằm mang tới dịch vụ tốt nhất cho các khác hàng doanh nghiệp cũng như các khách hàng là các đơn vị chính quyền các cấp. Ngoài ra, công ty còn có chức năng thi công xây dựng các cơ sở hạ tầng và cung cấp các giải pháp cần thiết.

Office Photos

Active Jobs From Công ty cổ phần giải pháp V-Water