Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 236
  • Founded Since 2011
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft là công ty chuyên nghiên cứu, phát triển và triển khai các hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp đặc biệt là hệ thống phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) cho các tổ chức, doanh nghiệp. Các hệ thống phần mềm quản lý này nhất là phần mềm ERP là những giải pháp quản lý bằng công nghệ, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, hỗ trợ ra quyết định, điều hành, đồng thời cũng giúp sử dụng tối ưu nguồn lực và tiết giảm chi phí nhờ áp dụng các ưu thế của công nghệ thông tin vào công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft