Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Delta Shield Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Delta Shield

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Delta Shield Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Delta Shield (DSSC) được thành lập từ năm 2018, là một công ty chuyên lĩnh vực tư vấn và cung cấp các giải pháp bảo vệ toàn diện cho khách hàng. 

Là một trong số ít đơn vị cung cấp giải pháp toàn diện về lĩnh vực công nghệ an ninh thiết bị báo động chống đột nhập, bảo vệ sức khỏe cho khách hàng với trung tâm giám sát 24/7/365.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Delta Shield