CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM  Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Quản lý điều hành ,

Company Description

 Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC) được điều hành bởi tập thể Lãnh đạo có trình độ, chuyên nghiệp cùng đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt huyết, năng lực phù hợp. Nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Công ty nằm ở con người, do đó, VietMec luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho cán bộ, nhân viên thông qua đào tạo nội bộ, liên kết đào tạo để cập nhật kiến thức và các thành tựu khoa học mới.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM