CÔNG TY CỔ PHẦN DAY1GROUP Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN DAY1GROUP

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN DAY1GROUP Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2021
  • Sectors Dịch vụ khách hàng , Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

Day 1, everyday.

Không chỉ là văn hoá về tinh thần mà đó còn là mô hình hoạt động cốt lõi của DAY1GROUP: lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi việc chúng tôi làm và tạo ra những sự đổi mới táo bạo.

Chúng tôi hoạt động gắn kết trong các lĩnh vực dịch vụ. Tập trung vào những giá trị bền vững dài hạn và xây dựng hệ sinh thái các công ty với tinh thần “Ngày Đầu Tiên” là điều chúng tôi hướng đến, nhằm tạo ra những giá trị tích cực hơn nữa cho nền kinh tế Việt.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN DAY1GROUP