Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngôi Sao Đỏ Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngôi Sao Đỏ

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngôi Sao Đỏ Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 4
  • Viewed 80
  • Founded Since
  • Sectors Sản Xuất ,

Company Description

 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngôi Sao Đỏ thành lập ng 17 tháng 11 năm 2017
 - Lĩnh vực bất động sản

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngôi Sao Đỏ