Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VINACOM Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VINACOM Việt Nam

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VINACOM Việt Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Phi chính phủ/Phi lợi nhuận ,

Company Description

 

Công ty CP Đầu tư Quốc tế VINACOM Việt Nam (VINACOM) được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo GP số 436/LĐTBXH-GP, do Bộ LĐTBXH cấp.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VINACOM Việt Nam