CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PMG Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PMG

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PMG Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 182
  • Founded Since
  • Sectors Dệt may/ Sợi/ Giầy da,

Company Description

 Cung ứng nhân sự, đào tạo & tuyển dụng

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PMG