CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG - NEO Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG - NEO

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG - NEO Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

NEO là công ty cổ phần phát triển phần mềm đầu tiên được thành lập bởi Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT – nay là Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam) và các công ty tin học – viễn thông uy tín khác. Công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2003 với nhiệm vụ chiến lược là phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho thị trường các doanh nghiệp viễn thông, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước cũng như trong khu vực

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG - NEO