Công ty cổ phần Đầu Tư & Dịch Vụ Địa Ốc Miền Đông Tuyển dụng mới nhất

Công ty cổ phần Đầu Tư & Dịch Vụ Địa Ốc Miền Đông

Add a review
  • Share:

Công ty cổ phần Đầu Tư & Dịch Vụ Địa Ốc Miền Đông Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Sản Xuất ,

Company Description

 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MIỀN ĐÔNG.
 Miền Đông REAL đang hướng đến mục tiêu trở thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: Bất động sản, đầu tư tài chính. 
Từ lúc hình thành và phát triển cho đến nay, chúng tôi nhận thấy rằng chìa khóa của sự thành công của Công ty chính là đầu tư đúng mức vào nguồn nhân lực. Nghĩa là phải có chính sách tuyển dụng nhân sự phù hợp, có chính sách đào tạo - phát triển bài bản 
và chính sách đãi ngộ tương xứng. Trong việc dùng người lấy phẩm chất đạo đức làm nền tảng, lấy kiến thức và kỹ năng chuyên môn làm trụ cột để tuyển dụng, đánh giá và phát triển. Đội ngũ nhân sự MIỀN ĐÔNG REAL sẽ được chăm sóc và phát triển trên nền 
văn hóa mang bản sắc đặc trưng mà chúng tôi gọi là văn hóa 10 chữ “Trung thực – Trung thành – Tận tụy – Trí tuệ – Thân thiện”, điều cốt yếu là phải có “Tâm – Đức– Tài”.

Office Photos

Active Jobs From Công ty cổ phần Đầu Tư & Dịch Vụ Địa Ốc Miền Đông