Công ty Cổ phần Danh Nam Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Danh Nam

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Danh Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Xuất Khẩu Lao động,

Company Description

Nguyên tắc hoạt động của Danh Nam là tôn trọng từng cá nhân cũng như thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất. Những nguyên tắc này được bắt nguồn từ nhận thức rằng; Đạo đức trong kinh doanh là nền tảng cho một thể chế vững mạnh và Kim chỉ nam cho hoạt động của chúng tôi là thực hiện theo 3Q; “Quyết tâm, Quyết liệt, Quyết đoán” lấy 3Q là phương châm hành động của toàn thể Danh Nam cũng như từng cá nhân trong quá trình phục vụ khách hàng. Bên cạnh nền tảng đó, chúng tôi ý thức được việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp là một việc làm cần thiết để từng bước đưa thương hiệu Danh Nam đến với khách hàng. Bằng những nghiên cứu, định hướng có chiều sâu về ngành nghề, đặc tính cũng như những mục tiêu của Công ty, những “giá trị cốt lõi mang thương hiệu Danh Nam” được khẳng định trên thị trường. “Giá trị cốt lõi thương hiệu Danh Nam”còn thể hiện trách nhiệm của Công ty với khách hàng, nhân viên, cổ đông và toàn bộ cộng đồng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Những giá trị này sẽ định hướng những quyết định kinh doanh và các hoạt động hàng ngày của Công ty.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Danh Nam