Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ TekyHoldings Tuyển dụng mới nhất

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ TekyHoldings

Add a review
  • Share:

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ TekyHoldings Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ an ninh ,

Company Description

 TEKY là Học viện sáng tạo công nghệ với chương trình giảng dạy STEAM (Science – Technology – Engineering – Art – Mathematics) theo chuẩn Mỹ đầu tiên tại Việt Nam dành cho trẻ em từ 6 đến 18 tuổi. Được thành lập vào tháng 6 năm 2016, TEKY quyết tâm thực hiện sứ mệnh mang đến cho thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức toàn diện về STEAM, đặc biệt là các tư duy công nghệ, khoa học máy tính và kỹ năng thế kỷ 21 – 4Cs (Critical Thinking Tư duy phản biện – Communication – Giao tiếp – Creativity Sáng tạo – Collaboration Làm việc nhóm). Các bộ môn giảng dạy tại Teky gồm: Lập trình và phát triển ứng dụng, Robotics Engineering, Công nghệ 3D và MultiMedia. Chúng tôi tin rằng trẻ em Việt Nam có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong một nền kinh tế số và cần được trang bị sẵn sàng để trở thành những doanh nhân công nghệ trong tương lai.

Office Photos

Active Jobs From Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ TekyHoldings