Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

  • Số 18 Lý Thường Kiệt,Hoàn Kiếm,Hà Nội View on Map
Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Vận Chuyển/Giao Nhận,

Company Description

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) Là công ty chứng khoán duy nhất trong Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI) trong năm 2010 đã khẳng định sự phát triển toàn diện, vững chắc và bước đầu đã tạo dấu ấn riêng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nay chúng tôi đang tìm các Ứng viên xuất sắc vào các vị trí sau:

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)