CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESNACK Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESNACK

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESNACK Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

 
Ngành nghề kinh doanh:
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESNACK