Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Minerva Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Minerva

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Minerva Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần cứng/Mạng , CNTT-Phần mềm ,

Company Description

MINERVA TECHNOLOGY SOLUTIONS JSC là công ty cung cấp các giải pháp tổng thể dựa trên công nghệ Internet of Things (IoT), A.I, Big Data cho các lĩnh vực như nông nghiệp, tài chính – ngân hàng, bán lẻ và bất động sản. MINERVA cũng chuyên về Phân tích/xử lý dữ liệu lớn – Big Data/Analytics và Trí Tuệ Nhân tạo – Machine Learning + Artificial Intelligence cho phép xây dựng các hệ thống hỗ trợ ra quyết định mạnh mẽ và hiệu quả cho các cơ quan chính phủ, các thành phố thông minh và các ngành công nghiệp.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Minerva