Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) - Chi nhánh Miền Nam Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) - Chi nhánh Miền Nam

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) - Chi nhánh Miền Nam Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 221
  • Founded Since 2000
  • Sectors Chứng khoán , Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Mới tốt nghiệp/Thực tập ,

Company Description

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Agriseco chuyển đổi từ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được thành lập ngày 20/12/2000 theo Quyết định số 269/QĐ/HĐQT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) - Chi nhánh Miền Nam