CN tại TP.HCM - Công ty cổ phần sản phẩm sinh thái Tuyển dụng mới nhất

CN tại TP.HCM - Công ty cổ phần sản phẩm sinh thái

Add a review
  • Share:

CN tại TP.HCM - Công ty cổ phần sản phẩm sinh thái Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Hóa chất/Sinh hóa,

Company Description

 COZY là sản phẩm chè truyền thống của Việt Nam được chế biến và đóng gói theo công nghệ hiện đại hàng đầu tại Italy, Đức, Nhật Bản. 

Office Photos

Active Jobs From CN tại TP.HCM - Công ty cổ phần sản phẩm sinh thái