CN Hà Nội - Công Ty CPPP T.K.  Tuyển dụng mới nhất

CN Hà Nội - Công Ty CPPP T.K.

Add a review
  • Share:

CN Hà Nội - Công Ty CPPP T.K. Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Hóa chất/Sinh hóa,

Company Description

 CN Hà Nội - Công Ty CPPP T.K. Thuộc thành viên của công ty cổ phần phân khối tấn khoa thành lập vào năm 1996 và là nhà phân phối hàng đầu về các sản phẩm đồ uống tại Việt Nam hơn 20 năm qua.
Vào tháng 04/2008, Tấn Khoa đã trở thành công ty cổ phần với tên gọi: Công ty Cổ Phần Phân Phối Tấn Khoa, với 8 chi nhánh và kho hàng, hơn 29 đại lý phủ khắp toàn quốc.
Môi trường làm việc với nhiều cơ hội phát triển dựa trên năng lực và thành tích. Mọi thành viên được cư xử một cách tôn trọng, cởi mở và tin tưởng.

Office Photos

Active Jobs From CN Hà Nội - Công Ty CPPP T.K.