CN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Tuyển dụng mới nhất

CN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Add a review
  • Share:

CN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Viễn Thông / Điện tử,

Company Description

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) là một trong các công ty thành viên thuộc Tập đoàn FPT hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet và truyền thông. Hiện nay, FPT Telecom được đánh giá là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet tốt nhất tại Việt Nam.

Office Photos

Active Jobs From CN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT