HRchannels Group - Headhunter Vietnam tuyển dụng mới nhất

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Login to view salary
 • Career Level Non Manager
 • Experience N/A Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hanoi, TP.HCM, Hai Phong
 • Industry Textiles/Garments/Footwear, Expat

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển vị trí Chuyên Viên Quản Lý Đơn Hàng (Tiếng Anh,Tiếng Trung, $3000, ID14110)
 • Tìm kiếm khác hàng và làm việc trực tiếp với khách hàng Trung quốc, xác nhận thông tin cần thiết cho kiểm hàng.
 • Dịch tài liệu kỹ thuật khi cần
 • Làm báo giá, xác nhận phí giao thông, tìm/xác nhận phí khách sạn
 • Soạn thảo hợp đồng
 • Xác nhận môi trường nơi kiểm hàng, kế hoạch kiểm hàng, xuất hàng, tiến độ
 • Theo dõi tình hình kiểm hàng và giải quyết vấn đề phát sinh khi kiểm hàng
 • Kiểm tra hiện trường, check list hiện trường
 • Kiểm tra, gửi báo cáo tính tiền và doanh thu
 • Theo dõi công nợ, xin chứng từ hải quan
 • Giải trình sự cố với khách hàng khi cần
Our client Is a foreign invested company, now looking for a Merchandise Executive (Chinese, $3000, ID14110)
 • Look for additional products, interact with Chinese clients directly, and verify the data required to examine the products.
 • When necessary, translate technical papers
 • Make a quote, verify the transportation charge, locate and confirm the hotel price.
 • Contract drafting
 • Verify the test setting, test plan, shipment, and progress. Keep an eye on the inspection's progress and deal with any issues that come up.
 • Check the field list and the present field.
 • Examine, inform, and transmit billing and revenue reports.
 • Monitor debts and obtain customs papers
 • When necessary, explain issues to customers
跟单员(英语,中文)
职位描述
我们的客户是一家外资公司,现招聘跟单员(英文,中文,$3000,ID14110) 
寻找客户并直接与客户中国合作,确认货物检验所需的信息。
翻译技术文件 报价。
报价,确认交通费,查找/确认酒店费
起草合同 确认验货环境、验货计划、出货、进度
监控货物检验状态,解决货物检验过程中出现的问题
起草合同
检查、发送账单和收入报告
跟踪债务,获取海关文件
必要时向客户解释问题

 

Requirement

 • Nam/nữ, 30-40 tuổi
 • Là người Đài Loan hoặc Trung Quốc và đang ở Việt Nam
 • Có từ 3-5 năm kinh nghiệm làm quản lý đơn hàng ngành may mặc / giày dép/ mũ nón thời trang là bắt buộc
 • Biết tiếng Nhật (ưu tiên), tiếng Việt hoặc tiếng Anh là một lợi thế
Job requirements
 • Male/Female, 30-40 years old
 • Candidates are Taiwanese or Chinese and currently living in Vietnam
 • 3-5 years of experience as an order manager in the apparel / footwear / fashion hats industry is required
 • Knowing Japanese (preferred), Vietnamese or English is an advantage
要求:
 • 男/女,30-40岁
 • 是台湾人或者中国人,目前在越南
 • 需要 3-5 年的服装/鞋类/时尚帽行业跟单员的经验
 • 知道日语(优先)、越南语或英语者优先

 

Related Jobs

With more than 14 years of combined recruitment experience and a massive referral network, we are uniquely positioned to quickly locate highly qualified C-level and senior management candidates carry out your vision.
The recruitment service of HRchannels is a consultative process that will help employers with:
 • Identifying talented Highly qualified C-level and senior management candidates with appropriate skills for the role involved.
 • Management of the recruitment process for roles including middle to senior management positions
 • We will only submit relevant and appropriate applications saving you valuable time
 • Save time, money and resources with us -Unrivalled fee only upon successful placement
 • Advertising job opportunities on our website www.HRchannels.com When you’re ready to find the right staff, let our experience work for you.