Aventus Việt Nam tuyển dụng mới nhất

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng (Fintech)

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Login to view salary
  • Career Level Non Manager
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector TP.HCM
  • Industry Accounting/Finance/Audit, QA/QC

Job Description

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Kiểm soát chất lượng có trách nhiệm đảm bảo các dịch vụ đầu ra đến khách hàng đáp ứng được bộ tiêu chuẩn của công ty. Nhiệm vụ chính của bạn là kiểm tra và sàng lọc các lỗi sai, từ đó góp phần đưa ra các khuyến nghị để cải thiện nhằm giảm tỉ lệ sai sót của nhân viên.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

- Kiểm tra mẫu để đảm bảo công tác thẩm định, chăm sóc khách hàng, telesales, quản lý thu tại Khối vận hành được xử lý phù hợp theo quy định và chính sách hiện hành.

- Hiểu rõ toàn bộ Quy trình/Quy định và nắm vững cách thức ghi nhận, quy định đánh giá chất lượng của từng Phòng ban/ Bộ phận. 

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để cải thiện, nâng cao hiệu quả chất lượng thẩm định và chăm sóc khách hàng cho Quản lý trực tiếp nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro và sai sót. 

- Định kỳ báo cáo các phát hiện/các vấn đề/các điểm bất thường cho Quản lý trực tiếp. 

- Tăng cường hiệu quả của việc phát hiện sai sót bằng việc kiểm soát chặt chẽ quy trình và phân tích.

- Tổng hợp kết quả và tạo ra các phân tích phục vụ cho việc giám sát chất lượng. 

- Đề xuất những thay đổi / cải tiến cho quy trình thẩm định và quản lý chất lượng hiện tại.

Requirement

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học với chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản lý chất lượng.

- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh.

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về quản lý, đánh giá chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính.

- Khả năng phân tích định lượng, tư duy logic.

- Tính chủ động và có khả năng làm việc tốt.

Related Jobs

We are a group of innovative digital loan providers leading the financial progress of European and Asian clients since 2009. Aventus Group companies are successfully running businesses in 14 countries.

Our team makes measured choices to drive sustainable growth and profitable business results for 12 years in a row. More than 1600 dedicated professionals make a difference in the financial field by running digital transformation and developing unique FinTech platforms.