HRchannels

Kế Toán Trưởng (Sản Xuất, $1700, Y8998)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1000
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội
 • Industry Sản Xuất , Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất lớn, hiện đang tuyển dụng Kế Toán Trưởng tại Hà Nội:
 • Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám đốc các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Xây dựng kế hoạch cân đối vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ.
 • Tổ chức số lượng sổ sách và phương pháp kế toán phù hợp với yêu cầu của pháp luật hiện hành
 • Xây dựng, điều chỉnh các nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.
 • Xây dựng hệ thống báo cáo liên quan đến các chỉ tiêu tài chính kế toán đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
 • Quản lý và điều hành mọi hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán đảm bảo hoàn thành các mục tiêu được giao.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài chính Kế toán
 • Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán cho Ban Giám đốc Công ty 

Requirement

 • Nam / Nữ từ 30 tuổi trở lên
 • Chứng chỉ kế toán trưởng
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế… hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý tài chính kế toán trong công ty sản xuất và xuất khẩu
 • Nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý công việc, tư duy logic 
 • Tiếng anh cơ bản (đọc hiểu giấy tờ, chứng từ)

Required skills

Related Jobs