CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ASEAN Tuyển dụng mới nhất

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ASEAN

Add a review
  • Share:

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ASEAN Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 19
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ an ninh ,

Company Description

 Công ty chuyên về lĩnh vực đào tạo an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định, quan trắc môi trường lao động cho các doanh nghiệp.

Office Photos

Active Jobs From CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ASEAN