Chi Nhánh Công Ty TNHH Tuệ Linh Tuyển dụng mới nhất

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tuệ Linh

Add a review
  • Share:

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tuệ Linh Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

 Công ty TNHH Tuệ Linh coi trọng phát huy sự sáng tạo của mọi người. Coi sáng tạo là gốc của sự phát triển. Nuôi dưỡng mầm sáng tạo, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để sự sáng tạo được thăng hoa 
 
Công ty TNHH Tuệ Linh nỗ lực xây dựng một môi trường văn hoá Công ty theo những tiêu chí sau: 
 
- ĐẠI ĐỒNG: Công ty sẽ là NGÔI NHÀ CHUNG cho tất cả những người đã, đang và tiếp tục xây dựng Công ty, hướng tới việc xã hội hoá Công ty qua việc Cổ phần hóa. 
 
- ĐOÀN KẾT: Nếu Sáng tạo là gốc của sự phát triển thì Đoàn kết là gốc của sự ổn định 
 
- TRUNG THÀNH: Các thành viên sáng lập, Ban lãnh đạo, nhân viên của Công ty đều mang một niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển của Công ty. Trung thành với định hướng phát triển Công ty. Trung thành với khách hàng. Trung thành với nhau. 
 
- QUYẾT TÂM: Các thành viên sáng lập, Ban lãnh đạo, nhân viên của Công ty đều quyết tâm cao độ thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phát triển đã đề ra. Dũng cảm vượt qua mọi khó khăn thử thách, kiên trì giữ vững mục tiêu định hướng.

Office Photos

Active Jobs From Chi Nhánh Công Ty TNHH Tuệ Linh