Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Phúc Thịnh Tuyển dụng mới nhất

Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Phúc Thịnh

Add a review
  • Share:

Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Phúc Thịnh Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 40
  • Founded Since 2016
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh, Xuất nhập khẩu,

Company Description

 PHUCTHINHFOOD cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh  xác định các thành viên của PHUCTHINHFOOD là tài sản quý giá nhất. PHUCTHINHFOOD  cam kết: trọng dụng hiền tài, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất về tài năng và cuộc sống thịnh vượng về vật chất, phong phú về tinh thần. Để thực hiện cam kết này PHUCTHINHFOOD  đảm bảo bốn quyền sau đây cho mỗi thành viên:

  • Quyền phát triển tài năng: Được đào tạo đáp ứng nhu cầu công việc, được chủ động, sáng tạo trong công việc được giao, được ghi nhận và bù đắp thích đáng với đóng góp cho PHUCTHINHFOOD…
  • Quyền an toàn và an ninh: Được hưởng BHYT, BHXH, an toàn lao động…
  • Quyền dân chủ: Được tham gia vào việc ra quyết định liên quan đến công việc của mình, được phản ánh ý kiến cá nhân trực tiếp cho mọi cấp lãnh đạo…

Quyền tự do: Tự do ngôn luận, tự do lập các tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ theo sở thích… phù hợp với văn hóa và quy định của pháp luật.

Office Photos

Active Jobs From Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Phúc Thịnh