CCSI Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

CCSI Việt Nam

Add a review
  • Share:

CCSI Việt Nam Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 174
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ khách hàng , Kho vận,

Company Description

Các lĩnh vực kinh doanh: 
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
Bốc xếp hàng hóa
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Xuất bản phần mềm
Hoạt động viễn thông khác

 

Office Photos

Active Jobs From CCSI Việt Nam