Bưu điện tỉnh Thái Bình Tuyển dụng mới nhất

Bưu điện tỉnh Thái Bình

Add a review
  • Share:

Bưu điện tỉnh Thái Bình Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ khách hàng , Vận Chuyển/Giao Nhận,

Company Description

Bưu điện Tỉnh Thái Bình là đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, là một bộ phận cấu thành của mạng Bưu chính công cộng, hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích cùng các đơn vị thành viên khác trong một dây chuyền công nghệ bưu chính, chuyển phát thống nhất với mối liên hệ về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ để thực hiện những mục tiêu của Nhà nước do Tổng công ty giao

Office Photos

Active Jobs From Bưu điện tỉnh Thái Bình