BnD Inc Tuyển dụng mới nhất

BnD Inc

Add a review
  • Share:

BnD Inc Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

BnD Inc. là một tổ chức liên kết các công ty, đơn vị thành viên trực thuộc, bao gồm BnD Tech, BnD Edu, BnD Community, và BnD AI.

BnD Inc. tổ chức nghiên cứu và phát triển Hệ sinh thái Giáo dục và Nghề nghiệp VitanEdu (VitanEdu - vitanedu.com) nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ việc học tập suốt đời, hướng nghiệp suốt đời, kết nối đơn vị đào tạo - người học - doanh nghiệp, phát triển nghề nghiệp và nâng cao chất lượng công việc, để từ đó góp phần cải thiện năng suất và hiệu suất lao động của mỗi cá nhân, và đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp.

Office Photos

Active Jobs From BnD Inc