Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ VK tuyển dụng mới nhất

BA (Phân tích nghiệp vụ)

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Login to view salary
  • Career Level Non Manager
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Khanh Hoa
  • Industry

Job Description

• Hiểu nhu cầu của các bên liên quan

• Tạo điều kiện cho việc đàm phán các yêu cầu giữa nhiều bên liên quan

• Xác định các quy trình kinh doanh hiện tại và trong tương lai của công ty

• Kết hợp nhu cầu của doanh nghiệp với kiến thức về cách hệ thống được xây dựng và sử dụng để tạo ra một thiết kế hoàn thiện đáp ứng người dùng

• Làm việc như là liên lạc chính giữa các nhóm Kinh doanh, Kiến trúc, Phát triển và Thử nghiệm trong suốt vòng đời dự án

• Xác định, đánh giá và lập hồ sơ các yêu cầu nghiệp vụ, đề xuất các ưu tiên kinh doanh và tư vấn kinh doanh về các lựa chọn, chi phí và rủi ro

• Lên kế hoạch và dẫn dắt các yêu cầu/các buổi JAD với các bên liên quan; thu thập các yêu cầu hệ thống có thể kiểm tra và chuyển chúng thành các case sử dụng trong Tài liệu kỹ thuật chức năng

• Phân tích tác động của giải pháp được đề xuất trên toàn doanh nghiệp và phát triển các case sử dụng để làm sáng tỏ các yêu cầu kinh doanh cho bộ phận Công nghệ thông tin (CNTT) và Nhóm đảm bảo chất lượng

• Làm việc chặt chẽ với nhóm Kiểm tra Hệ thống Tích hợp để đảm bảo tất cả các tình huống đã xác định được kiểm tra chính xác và các lỗi được giải quyết, và cuối cùng, đem đến cho người dùng một sản phẩm chất lượng.

Requirement

• Tốt nghiệp khối ngành kinh tế, tài chính hoặc công nghệ thông tin.

• Có kinh nghiệm BA về phân tích hệ thống và CNTT; đã tham gia phát triển hệ thống về sản phẩm tài chính, chứng khoán là một lợi thế..

• Có kỹ năng giao tiếp và phân tích xuất sắc

• Kinh nghiệm trong môi trường Agile là một lợi thế

• Khả năng xử lý nhiều tác vụ, ưu tiên hiệu quả và có khả năng làm việc trong nhóm hiệu suất cao rời rạc

• Kỹ năng ngôn ngữ như Excel, SQL, VBA

• Kiến thức vể công cụ Agile và Jira là 1 lợi thế

Keywords

Related Jobs

Công ty hoạt động lĩnh vực phần mềm, ứng dụng Vchat shop là sản phẩm của công ty.