Headhunter HRchannels Group

Trợ Lý Chiến Lược Tổng Giám Đốc (Sản xuất, $2500, R9333)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $2500
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience 5-7 Years
 • Gender Male
 • Sector Hà nội
 • Industry Hành chánh/Thư ký , Quản lý điều hành , Bán hàng (Khác)

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất và thương mại Việt Nam, hiện đang tuyển Trợ Lý Chiến Lược Tổng Giám Đốc tại Hà Nội:
 • Giúp TGĐ duy trì điều hành hoạt động của công ty mẹ và các công ty thành viên
 • Tổng hợp và phân tích báo cáo hoạt động của Công ty mẹ và các công ty thành viên từ đó đưa
  ra các đề xuất giải pháp xử lý và cải tiến
 • Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận hoạch định mục tiêu, kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu
  kinh doanh chung của tập đoàn
 • Giám sát và hỗ trợ các bộ phận thực hiện chính sách, dự án theo đúng tiến độ, đạt được hiệu
  quả cao
 • Giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình, chính sach của hệ thống quản lý
 • Tham mưu cho TGĐ trong việc hoạch định và thực thi các chiến lược phát triển Công ty.
 • Trợ giúp TGĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc
 • Thay mặt TGĐ trong việc đối ngoại với đối tác, khách hàng và duy trì mối quan hệ tốt với các
  cơ quan chức năng
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công.   

Requirement

 • Nam; Tuổi: 35-45
 • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngoại thương
 • Kinh nghiệm 03-05 năm vị trí tương đương trong công ty sản xuất và thương mại
 • Mạnh về tư vấn chiến lược, tài chính kinh doanh cho giám đốc
 • Tiếng Anh tốt

Required skills

Related Jobs