ACCA Tuyển dụng mới nhất

ACCA

Add a review
  • Share:

ACCA Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

- Đào tạo chứng chỉ kế toán hành nghề quốc tế (CAT: Certified Accounting Technician )

      - Đào tạo chứng chỉ kiểm toán viên quốc tế (Chứng chỉ ACCA do Hiệp hội kế toán công chứng Anh cấp)

      - Các chứng chỉ ngắn hạn khác như : kế toán trưởng, kế toán thuế, phân tích BCTC doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp....

Office Photos

Active Jobs From ACCA