maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Marketing - Truyền Thông

Việc làm Nhân sự khu vực miền Bắc tại www.HRchannels.com

Việc làm Nhân sự khu vực miền Bắc tại www.HRchannels.com

TIN TUYỂN DỤNG 
#Headhunter HRChannels hiện đang tuyển dụng các nhân sự cấp cao tại www.HRChannels.com
#TrưởngphòngNhânsự

#Trưởngphòngđàotạo

Những việc làm hấp dẫn

Admissions Consultant

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Giáo dục/Đào tạo/Thư viện , Tư vấn , Kinh doanh / Bán hàng

Education Counselor

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Tư vấn , Kinh doanh / Bán hàng

Sales Team Leader/Manager (Education)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Giáo dục/Đào tạo/Thư viện , Tư vấn , Kinh doanh / Bán hàng

Senior Business Development Excecutive (Education)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Giáo dục/Đào tạo/Thư viện , Tư vấn , Kinh doanh / Bán hàng

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ Hotline: 012 3636 1080
Email: huong.dao@hrchannels.com

Link Job chi tiết:http://hrchannels.com/AllDesplaySearch.aspx?keyword=tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20ph%C3%B2ng%20nh%C3%A2n%20s%E1%BB%B1&catid=-1&postwithinid=11&careerlevelid=-1&full=True&part=True&contractor=True&itern=True&stateid=-1&countryid=1&sch=adv

dihc-vu-headhunter


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.