Sat .06 March .2021
feature-top

Bạn cần lưu ý sơ yếu lý lịch trong bài viết này được hiểu là CV/Resume, là bản tóm tắt về quá trình làm việc, trình độ kỹ năng… và nó khác với bản sơ yếu lý lịch sử dụng để chứng thực, công chức tài cơ quan nhà nước.

Bạn nên tạo sơ yếu lý lịch Thủ kho hàng tiêu dùng nhanh bằng file word, sau đó chèn hình 4*6 vào trên cùng và bên trái của trang 1, sau đó chuyển file word sang file pdf.

Dich-vu-headhunter

SƠ YẾU LÝ LỊCH

V/v ứng tuyển chức danh: Thủ kho hàng tiêu dùng nhanh

I. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Ngày sinh: 10 tháng 05 năm 1984

Địa chỉ: 147 Lý Thường Kiệt – Q. Hoàn Kiếm – Tp Hà Nội

Di động: 0903.123.456

Email: vannguyen@gmail.com

II. Mục tiêu nghề nghiệp

1. Trở thành trưởng phòng….giám đốc….chuyên nghiệp trong vòng 3 năm tới.

2. Hoàn thành khoá học MBA của trường ….trong vòng 5 năm tới.

III. Khả năng chuyên môn

Phần này bạn hãy nêu từ 3-7 kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng phù hợp với chức danh bạn đang ứng tuyển (trùng với nội dung trong đơn xin việc).

IV. Trình độ

1. Cử hhân quản trị kinh doanh: 1998 – 2002, tốt nghiệp loại khá khoa kinh tế trường đại học kinh tế quốc dân.

2. Học và nhận chứng chỉ quản trị kinh doanh cao cấp tại…………năm 2004.

3. Học và nhận chứng chỉ khóa học tin học văn phòng tại…………năm 2003.

V. Kinh nghiệm làm việc

1. Công ty cổ phần ABC:

Ngành nghề kinh doanh

Thời gian công tác: từ 5/2007 – 9/2009

Chức danh công việc:……………..phòng ban:…………………

Mô tả công việc: nêu từ 3-7 nhiệm vụ chính

Thành tích đạt được:

Thu nhập (nếu có thể chia sẻ)

2. Công ty cổ phần XYZ

Thời gian công tác: từ 11/2009 – 4/2013

Chức danh công việc:……………..phòng ban:…………………

Mô tả công việc: nêu từ 3-7 nhiệm vụ chính

Thành tích đạt được:

Thu nhập (nếu có thể chia sẻ)

VI. Sở thích cá nhân

Liệt kê các sở thích cá nhân hữu ích cho công việc

VII. Người tham khảo

1. Mr Hoàng Văn Bình, chức danh: ……………, Mobile:………….Email:…………..

2. Mr Hoàng Văn Chính, chức danh: ……………, Mobile:………….Email:…………..