Sun .29 November .2020
feature-top

Phòng QS (Quantity Surveyor) – Phòng quản lý khối lượng / Dự toán là bộ phận bao gồm các chuyên gia kinh tế trong lĩnh vực xây dựng và tư vấn chuyên nghiệp về chi phí xây dựng. Họ chịu trách nhiệm tư vấn và quản lý toàn bộ chi phí của một dự án xây dựng. Đồng thời đảm bảo dự án hoàn thành trong phạm vi ngân sách được duyệt.

Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vị trí QS Director / Giám đốc dự toán – người đứng đầu phòng QS – và mô tả công việc của vị trí này nhé!

QS Director là gì?

QS Director hay Giám đốc dự toán là người có chức năng quản lý và điều hành công việc của phòng QS. Họ chịu trách nhiệm tư vấn cho chủ đầu tư, chủ sở hữu và các kiến trúc sư về các khoản chi phí liên quan đến một dự án xây dựng cũng như các khoản chi phí nếu có sự thay đổi thiết kế. Họ xây dựng kế hoạch quản lý chi phí cho mỗi dự án, nhằm hỗ trợ bộ phận thiết kế tạo nên các thiết kế phù hợp với yêu cầu dự án mà vẫn đảm bảo phù hợp với ngân sách dự án.

Ngoài ra họ cũng giữ vai trò là một người quản lý dự án, sự tham gia của họ là một trong những yếu tố tạo nên thành công cho các dự án. Lượng công việc của họ sẽ khác nhau tùy theo giai đoạn của dự án hoặc do đặc thù hoạt động của công ty họ đang làm việc.

Mô tả công việc QS Director – Giám đốc dự toán

1. Điều hành và quản lý công việc phòng QS

QS Director có trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động quản lý khối lượng, lập dự toán và công tác đấu thầu của phòng QS. Phân công và chỉ đạo công việc của phòng QS, đảm bảo nhân viên phòng QS tuân thủ đúng các quy định trong việc lập dự toán, đấu thầu.

2. Chỉ đạo công tác lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán các dự án

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin cần thiết cho việc tính toán khối lượng, lập dự toán. Cùng với chỉ huy trưởng và nhân viên QS thiết lập các mục tiêu ngân sách và khối lượng các hạng mục chính của dự án.

Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các hồ sơ dự toán, hồ sơ khái toán, tổng dự toán của các hồ sơ thiết kế.

3. Điều hành công tác bóc tách khối lượng

Điều hành và kiểm tra công tác bóc tách khối lượng các dự án để tính toán dự toán chi phí, lên danh mục tổng thể khối lượng vật tư, thiết bị sẽ lắp đặt. Đồng thời quản lý và thiết lập các yêu cầu khối lượng cho dự án về chi phí thi công, khối lượng vật tư, nhân công và máy móc thiết bị thi công.

4. Quản lý công tác đấu thầu

QS Director có trách nhiệm quản lý công tác lập hồ sơ mời thầu, đánh giá năng lực đơn vị dự thầu, kiểm tra giá dự thầu, kiểm tra và lập báo cáo kết quả đấu thầu, tổ chức đấu thầu,…

Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác đấu thầu đối với các dự án mà công ty là chủ đầu tư và quản lý việc chuẩn bị hồ sơ đấu thầu với các dự án công ty thi công.

Đảm bảo công tác đấu thầu diễn ra trung thực, khách quan, công bằng và mang lại hiệu quả kinh tế tối đa. Cũng như đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong Hội đồng đấu thầu và công tác kiểm tra xét duyệt hồ sơ thầu.

5. Lựa chọn và quản lý nhà thầu phụ, nhà cung cấp vật tư

Tổ chức việc nghiên cứu thị trường vật tư, lập phương án, kế hoạch chọn mua, tiến hành đánh giá lựa chọn nhà cung cấp vật tư phù hợp cho dự án. 

Chịu trách nhiệm thương thảo, đàm phán giá và hoàn thiện hợp đồng với thầu phụ, nhà cung cấp vật tư.

Quản lý và theo dõi hợp đồng với thầu phụ. Phân công các kỹ sư QS phụ trách kiểm tra khối lượng thực hiện của các đơn vị thầu phụ và làm đề xuất thanh toán cho thầu phụ theo hợp đồng.

Điều hành và kiểm soát công tác lập hồ sơ thanh toán cho các thầu phụ, nhà cung cấp.

6. Điều hành việc lập hồ sơ thanh quyết toán dự án

Điều hành công tác tính toán, so sánh, đối chiếu, tổng hợp khối lượng thực tế hoàn thành. Đảm bảo việc cập nhật đầy đủ khối lượng các hạng mục phát sinh. 

Phân công người phụ trách công tác chuẩn bị, thu thập các hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, lập hồ sơ nghiệm thu và tổng hợp hồ sơ, khối lượng phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành.

Phối hợp với Quản lý dự án lập biên bản nghiệm thu, kiểm tra giá thành thực tế thi công và tổ chức công tác lập các hồ sơ thanh quyết toán dự án.

7. Quản lý chi phí dự án

QS Director có trách nhiệm lập kế hoạch kiểm soát dòng tiền cho từng dự án. Bao gồm kiểm soát toàn bộ các khoản thu vào và các khoản chi phí như vật tư, thiết bị,…của dự án.

Tổ chức việc lập báo cáo dòng tiền theo tháng và báo cáo kiểm soát ngân sách theo quý.

8. Thực hiện các công việc khác

Ngoài những công việc chính kể trên, QS Director còn có nhiệm vụ thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc công ty.
 

HRchannels - Great Solution. Great People!

HRchannels - Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

Hotline: 08. 3636. 1080

Email: sales@hrchannels.com / tuyendung@hrchannels.com

Website: www.hrchannels.com

Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Nguồn ảnh: internet