Wed .28 October .2020
feature-top

Bạn có thể sử dụng các bản mẫu này hoặc điều chỉnh lại để tạo ra bản JD Trưởng phòng Quản lý Chất lượng phù hợp nhất với nhu cầu tuyển dụng của công ty. 

feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng kỹ thuật
Một số mẫu mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng kỹ thuật sẽ được Hrchannels giới thiệu đến các bạn trong bài viết này!
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng marketing
Một số mẫu mô tả công việc "chuẩn" cho vị trí Trưởng phòng Marketing sẽ được HRchannels cập nhật trong bài viết này!
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng đào tạo
HRchannels xin mời bạn tham khảo các mẫu mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng Đào tạo trong bài viết này.
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng mua hàng
Cùng tham khảo một số bản mô tả công việc đúng - đủ - chính xác đối với vị trí Trưởng phòng thu mua do HRchannels tổng hợp trong bài viết này nhé.
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mô tả công việc trưởng phòng nhân sự
Nhân lực là một trong những nguồn lực chính của doanh nghiệp, vì vậy Trưởng Phòng Nhân Sự là một vị trí không thể thiếu trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
424 Shares4 Comments
feature-top0
Trưởng phòng kế hoạch là ai? Yêu cầu đối với Trưởng phòng kế hoạch
Trưởng phòng kế hoạch có trách nhiệm nghiên cứu các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, từ đó lên kế hoạch chiến lược phù hợp cho công ty.
424 Shares4 Comments
feature-top
feature-top0
Tổng giám đốc là ai? Mô tả công việc của tổng giám đốc
Ở vị trí "đầu tàu", tổng giám đốc có vai trò quyết định đến tình hình của doanh nghiệp.
424 Shares4 Comments
feature-top0
Phó giám đốc là ai? Mô tả công việc của phó giám đốc
Phó giám đốc có nhiệm vụ hỗ trợ quản lý, xử lý và quyết định những vấn đề của doanh nghiệp, trực tiếp triển khai và điều hành những công việc được giao.
424 Shares4 Comments
feature-top0
Trưởng phòng kế toán là ai? Mô tả công việc của trưởng phòng kế toán
Trưởng phòng kế toán có vai trò vô cùng quan trọng, chịu trách nhiệm trong các hoạt động kế toán, thuế, liên quan tới các vấn đề pháp luật của doanh nghiệp.
424 Shares4 Comments
feature-top0
Tuyển trưởng phòng tài chính-kế toán và những điều cần biết
Trưởng phòng tài chính-kế toán (Financial & Accounting Manager) đảm nhận công tác quản lý tài chính trong công ty, là một đích đến đáng mơ ước của nhiều người.
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh
Mẫu mô tả công việc "chuẩn" cho vị trí trưởng phòng kinh doanh sẽ được HRchannels giới thiệu đến các bạn trong bài viết này.
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng nhân sự
Mô tả công việc trưởng phòng nhân sự - HR Manager, viết sao cho "chuẩn"?
424 Shares4 Comments
feature-top
feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng kế hoạch
Job description (mô tả công việc) như thế nào sẽ thu hút được ứng viên trưởng phòng kế hoạch tiềm năng?
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng tài chính - kế toán

Mời các bạn cùng HRchannels tham khảo một số mẫu JD (mô tả công việc) cho vị trí trưởng phòng tài chính - kế toán.

424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng chiến lược
Một số bản mẫu mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng chiến lược do HRchannels tổng hợp sẽ được giới thiệu trong bài viết này.
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng công nghệ
Mời bạn tham khảo một số bản mẫu mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng công nghệ do HRchannels tổng hợp.
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng tuyển dụng

Dựa vào những bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Trưởng Phòng Tuyển Dụng phù hợp nhất với nhu cầu của công ty.

424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu mô tả công việc trưởng phòng vật tư
Trưởng phòng vật tư (Materials Manager) là một vị trí quan trọng, chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến nguyên vật liệu của doanh nghiệp, lập kế hoạch,
424 Shares4 Comments
feature-top
feature-top0
Công việc của Giám đốc chất lượng là gì?
Giám đốc chất lượng là một vị trí quản lý vô cùng quan trọng, quyết định quá trình hoạt động của toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp.
424 Shares4 Comments
Showing total is 210 entries