Wed .28 October .2020
feature-top

A. Mẫu mô công việc tổng giám đốc

I. Mô tả công việc

1. Hoạch định:

 • Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.

 • Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

 • Đọc và phân tích báo cáo tài chính để hoạch định các chiến lược / điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với công việc kinh doanh.

2. Quản trị:

 • Phát triển kế hoạch kinh doanh phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

 • Điều chỉnh hành lang pháp lý và các quy định trong công ty để đảm bảo doanh nghiệp đi đúng với giá trị cốt lõi và văn hóa, duy trì kỷ luật để tiến tới mục tiêu kinh doanh.

 • Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

3. Marketing:

 • Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

 • Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường

 • Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.

4. Kinh doanh:

 • Định hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty.

 • Phối hợp với Ban điều hành để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.

 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh

 • Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.

 • Đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất.

5. Nhân sự:

 • Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.

 • Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.

 • Điều hành và quản lý nhân sự đạt hiệu quả tốt nhất trong chiến lược kinh doanh.

 • Khích lệ và đốc thúc hiệu quả làm việc của từng cá nhân. Cải thiện năng lực của từng thành viên để đem lại hiệu quả làm việc tốt nhất.

6. Tài chính:

 • Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về các dự án.

 • Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

7. Kiểm soát:

 • Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Công ty.

 • Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt.

 • Xây dựng và duy trif quan hệ tốt với một vài khách hàng trọng yếu và các cổ đông của công ty.

8. Báo cáo:

 • Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Giám đốc điều hành cho Ban điều hành theo quy định của công ty.

II. Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học hoặc Cao học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hay các ngành liên quan.

 • Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm với vai trò CEO hoặc các vị trí quản lý tương ứng.

 • Có kiến thức chuyên sâu về tài chính và chiến lược.

 • Có kiến thức rộng về Marketing, PR, Nhân sự, Hành chính, … và các chức năng khác của doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể vận hành trơn tru.

 • Có khả năng hoạch định và phân tích chiến lược.

 • Thành thạo tin học văn phòng. Sử dụng ngoại ngữ ở mức độ khá - tốt đủ thông hiểu đối tác và đàm phán. Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế.

 • Có khả năng tổ chức và lãnh đạo tốt.

 • Khả năng ứng biến và xử lý vấn đề tốt.

 • Có khả năng thuyết trình và thuyết phục tốt.  

 • Là người quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao.

 • Kỹ năng đàm phán và làm việc với đối tác nước ngoài

 • Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược

 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh, ngoại ngữ khác là một điểm cộng.

mau-mo-ta-cong-viec-tong-giam-doc-2

B. General Manager job description

I. Essential Duties and Responsibilities

 • Oversee daily operations of the business unit or organization.

 • Evaluate and improve operations and financial performance

 • Set policies and processes

 • Ensure employees work productively and develop professionally

 • Provide solutions to issues (e.g. profit decline, employee conflicts, loss of business to competitors)

 • Maintain budgets and optimize expenses

 • Ensure the creation and implementation of a strategy designed to grow the business.

 • Coordinate the development of key performance goals for functions and direct reports.

 • Provide direct management of key functional managers and executives in the business unit.

 • Ensure the development of tactical programs to pursue targeted goals and objectives.

 • Ensure the overall delivery and quality of the unit's offerings to customers.

 • Engage in key or targeted customer activities.

 • Oversee key hiring and talent development programs.

 • Evaluate and decide upon key investments in equipment, infrastructure, and talent.

 • Communicate strategy and results to the unit's employees.

 • Report key results to corporate officers.

 • Engage with corporate officers in broader organizational strategic planning.

II. Requirements

 • BSc/BA in Business or relevant field; MSc/MA is a plus

 • Proven experience as a General Manager or similar executive role

 • Experience in planning and budgeting

 • Knowledge of business process and functions (finance, HR, procurement, operations etc.)

 • Strong analytical ability

 • Excellent communication skills

 • Outstanding organizational and leadership skills

 • Problem-solving aptitude

mau-mo-ta-cong-viec-tong-giam-doc-3

HRchannels - Great Solution. Great People!

HRchannels - Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

Hotline: 08. 3636. 1080

Email: sales@hrchannels.com / tuyendung@hrchannels.com

Website: www.hrchannels.com

Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Nguồn ảnh: internet