Wed .28 October .2020
feature-top

A. Mẫu mô công việc phó tổng giám đốc

I. Mô tả công việc

 • Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược của công ty thông qua việc xác định và nghiên cứu các vấn đề về nhân sự

 • Hoạch định và thực hiện chiến lược nhân sự: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất và hiệu quả lao động… phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của công ty.

 • Điều hành hoạt động của Bộ phận Nhân sự đáp ứng yêu cầu của Công ty như thu hút nhân tài, sắp xếp nhân sự, tuyển dụng, cơ chế đãi ngộ, công tác đào tạo, quan hệ người lao động,...

 • Thực hiện công tác đối ngoại: Đại diện cho Công ty để làm việc với các cơ quan, các cá nhân và tổ chức bên ngoài trong phạm vi công tác của mình .

 • Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo & phát triển nhân sự; phân công công việc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, đánh giá các bộ phận trong nhà máy.

 • Chỉ đạo xây dựng, duy trì, cập nhật việc thực hiện các quy trình sản xuất, các quy định thực hiện 5S, ISO, ATLĐ-VSLĐ và PCCC trong nhà máy.

 • Chỉ đạo/tham gia các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản phẩm, nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến chất lượng sản phẩm cũ, nghiên cứu và triển khai việc áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới theo định hướng của Công ty.

 • Chỉ đạo việc xây dựng định mức nhân công, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức tiêu hao khác trong sản xuất.

 • Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc CBCNV thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty, các quy định về quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

 • Phối hợp với các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất theo định hướng phát triển của Công ty

II. Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, và các chuyên ngành liên quan.

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các công ty có quy mô tối thiểu 200 nhân sự hoặc 5 năm kinh nghiệm ở vị trí HR Manager của các công ty, tập đoàn lớn quy mô từ 500 nhân sự trở lên

 • Tiếng Anh thành thạo: Nghe, nói, đọc, viết 

 • Am hiểu, biết vận dụng linh hoạt các chiến lược quản trị nguồn nhân lực

 • Am hiểu tâm lý học, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt 

mau-mo-ta-cong-viec-pho-tong-giam-doc-2

B. Deputy General Manager job description

I. Essential Duties and Responsibilities

 • Collaborate with the head of business department to identify areas of technical and business management training development.

 • Conduct key stakeholder analysis to identify key internal and external stakeholders.

 • Define medium-term strategic plans to expand current business.

 • Determine short- and long-term financial needs to assess current financial situations.

 • Direct the preparation of operating budgets and proposals for capital expenditure and investment in infrastructure, technology, equipment, systems, or other assets and resources.

 • Ensure that all business functions are aligned to the quality management system of the organisation.

 • Ensure the implementation of Workplace Safety and Health (WSH) standards across the business verticals.

 • Establish key stakeholder relationship management audit processes and criteria.

 • Establish performance indicators to benchmark the effectiveness of learning and development programme against industry best standards.

 • Identify new opportunities within defined business verticals.

 • Identify principal risks to the organisation.

 • Manage relationships with business stakeholders, government agencies, media, academia, and customers through focused initiatives.

 • Recommend effective internal controls and quality management related information systems.

 • Support the development of Workplace Safety and Health (WSH) policies and procedures.

 • Support the development of business performance indicators and measurement standards across organisation.

 • Support the development of organisation's employee development system, business goals and quality management policies.

 • Deputise for the general manager in directing and monitoring the overall performance of the organisation

 • Effective liaison, support and assistance with the whole of the organisation

 • Deputise for the general manager in maintaining and improving mechanisms for organisation activities, including surveying and measuring the operations, process, outcomes and profitability and disseminate feedback to the appropriate internal entities

 • Utilise appropriate systems to manage the organisation’s functions, analysis and documentation

 • Deputise for the general manager to assist in the development of plans for the organisation to include management to achieve targets

 • Deputise for the general manager in developing plans for the organisation’s  progress and growth

 • Assist in supporting all departments

 • Subject to agreed criteria, recruitment, training, set action and targets, appraise and manage performance, development, coaching and general support of all team members to ensure targets are met

 • Reporting (content and format as agreed) on a monthly basis or as otherwise required

 • Deputise for the general manager in developing plans for team activities to include strategy to achieve agreed targets

 • Assist in the development and preparation of the strategy and general business planning of both the organisation as a whole

 • Delegate authority and responsibility to team with supervision, accountability and review

 • Responsibly use resources and control expenses to meet budgetary controls

 • Adhere to all organisation policies and procedures

II. Requirements

 • University degree in finance/accounting/other related 

 • Great interpersonal and communication skills.

 • Strong problem-solving abilities.

 • Good observation skills.

 • An ability to deliver constructive criticism.

 • Computer literate and basic Math skills.

 • An ability to identify weaknesses and provide coaching where necessary.


mau-mo-ta-cong-viec-pho-tong-giam-doc-3

HRchannels - Great Solution. Great People!

HRchannels - Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

Hotline: 08. 3636. 1080

Email: sales@hrchannels.com / tuyendung@hrchannels.com

Website: www.hrchannels.com

Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Nguồn ảnh: internet