Wed .28 October .2020
feature-top

A. Mẫu mô công việc phó giám đốc

I. Mô tả công việc

 • Đề xuất định hướng và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp

 • Xây dựng mục tiêu kinh doanh ngắn và dài hạn cho toàn công ty theo định hướng chung của HĐQT

 • Chịu trách nhiệm kiểm soát, cân đối giữa mục tiêu doanh số, sự tăng trưởng, ngân sách hoạt động và lợi nhuận của từng dự án và kết quả kinh hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính.

 • Xây dựng và phát triển văn hóa công ty để tạo ra môi trường làm việc năng động, cạnh tranh lành mạnh, đoàn kết chia sẻ và gắn kết giữa các bộ phận trong công ty.

 • Xây dựng được giá trị cốt lõi của công ty.

 • Thay mặt Lãnh đạo công ty làm việc với các cơ quan công quyền (cơ quan thuế, chính quyền các cấp, các tổ chức có liên quan….)

 • Cải tiến quy trình làm việc (SOP) nếu cần.

 • Hỗ trợ các trưởng bộ phận (Team Leaders) của từng chức năng (PR/Event/Media/POSM…) hoàn thành nhiệm vụ.

 • Có thể tham gia thuyết trình và đàm phán trực tiếp với các đối tác, khách hàng quan trọng trong trường hợp cần thiết.

 • Trực tiếp xử lý những vấn đề khó khăn ngoài khả năng, trách nhiệm và quyền hạn của các trưởng bộ phận.

 • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, thay thế, luân chuyển nhân sự hợp lý theo yêu cầu công việc.

 • Xây dựng chính sách nhân sự, thi đua khen thưởng phù hợp nhằm tạo động lực làm việc tích cực cho nhân viên toàn công ty.

 • Xử lý xung đột liên quan đến nhân sự giữa các bộ phận của toàn công ty.

 • Phân công, bố trí nhân sự, đôn đốc và quản lý nguồn lực theo đúng quy định của công ty. Dẫn dắt, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của họ.

 • Đề xuất xây dựng cơ cấu tổ chức cho từng phòng ban, trình ban giám đốc phê duyệt nhằm hoàn thành các mục tiêu được giao phó. 

 • Đề xuất với ban giám đốc ứng dụng công nghệ mới, biện pháp quản lý hiệu quả phù hợp với tổ chức.

 • Cơ cấu hợp lý nhân sự công ty và hoạch định cho nguồn nhân lực đối phó với sự biến động nhân sự.

 • Xử lý các quan hệ nội bộ công ty.

 • Duyệt các báo cáo thuế hàng tháng.

 • Phối hợp với Giám đốc tài chính xây dựng ngân sách hoạt động theo tháng, quý và năm.

 • Kiểm soát cân đối phân bổ hợp lý giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo kế hoạch.

 • Hỗ trợ các bộ phận, điều phối ngân sách, lập kế hoạch để đảm bảo quá trình hoạt động trơn tru. 

 • Trao đổi với Giám đốc, thảo luận về các lựa chọn để có quyết định chính sách phù hợp.

 • Giám sát theo dõi chặt chẽ những vấn đề liên quan đến công việc, hoàn thành theo yêu cầu khác của cấp trên.

II. Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trên cương vị tương đương.

 • Có khả năng quản lý giám sát, tổ chức đánh giá hoạt động kinh doanh và đầu tư

 • Kỹ năng quản lý nhân sự, đánh giá tài chính đầu tư trong những lĩnh vực công ty tham gia sản xuất kinh doanh.

 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ tốt.

 • Khả năng thích nghi, chịu áp lực công việc cao và tinh thần cầu tiến.

 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

 • Tiếng Anh tối thiểu trình độ C.

mau-mo-ta-cong-viec-pho-giam-doc-2

B. Deputy Director job description

I. Essential Duties and Responsibilities

1. Strategic Management and Leadership

 • In collaboration with the Co-Directors, the Deputy Director will be responsible for the strategic directions of the company.

 • Support management of the organization’s strategic plan, budget and fundraising strategy.

 • Supervise and mentor senior staff to ensure quality work and accountability.

 • Ensure the operationalization and adherence to all company’ policies and procedures.

 • Create a supportive environment that fosters personal responsibility and commitment to company goals and values.

2. Operational Management

 • Direct and manage the overall operations of company.

 • Oversee the financial management and be responsible for ensuring quality and integrity of the systems and policies.

 • Oversee management of contracts, procurement, and operations.

 • Oversee human resource management at company in Uganda.

 • Support and oversight to the team in all program planning, budgeting, documentation and monitoring.

 • Ensure timely, accurate and quality financial and narrative reporting compliance with donors.

 • Ensure efficient and functioning operation systems.

 • Implement and foster adherence to the established company policies, regulations, guidelines and procedures and strengthen transparent governance.

 • Contribute effectively to the overall strategic visioning, conceptual development, planning and monitoring of company’ work.

 • In collaboration with the Co-Directors, appoint senior leadership/management and all other employees.

 • Ensure adherence to policies and statutory compliance.

3. Internal and External Relations

 • Facilitate internal processes for company staff that build skills and commitment to organizational

 • values and social justice.

 • Demonstrate effective, values driven leadership to all company staff.

 • Foster a conducive environment that is transparent, accountable and supportive.

 • Work collaboratively with the Co-Directors on strategic decisions and leadership of company.

 • Represent company at national processes and events in Uganda and beyond.

 • Manage donor relations in collaboration with the Co-Directors.

II. Requirements

 • Master’s degree desirable

 • At least 10 years work experience with at least 5 years in executive leadership role

 • Personal integrity and transparency, serving as a role model for others.

 • Enthusiasm and willingness to champion company’ values.

 • Strong organizational and management skills.

 • Effective in motivating staff to deliver quality results on time.

 • Experience and knowledge of statutory requirements and employment law in Uganda.

 • Keen appreciation of quality and standards with ability to take responsibility for delivering quality results despite challenges.

 • Strong analytical and conceptual skills with the ability to see both the big picture as well as micro issues.

 • Excellent writing skills with the ability to synthesize, understand and communicate complex issues

 • effectively and in a timely fashion.

 • Strong computer skills including Microsoft Office, Quickbooks and social media


mau-mo-ta-cong-viec-pho-giam-doc-3

HRchannels - Great Solution. Great People!

HRchannels - Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

Hotline: 08. 3636. 1080

Email: sales@hrchannels.com / tuyendung@hrchannels.com

Website: www.hrchannels.com

Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Nguồn ảnh: internet