Wed .28 October .2020
feature-top

Viết mô tả công việc giám đốc vận hành (Chief Operating Officer) sao cho chuẩn? Mời bạn theo dõi bài viết này của HRchannels!

A. Mẫu mô công việc giám đốc vận hành

I. Mô tả công việc

 • Thiết kế, áp dụng và quản lý các quy trình làm việc cho đội nhóm hay cá nhân trong doanh nghiệp.

 • Thiết lập và thi hành các chính sách và chế độ nhằm duy trì văn hóa và tầm nhìn của doanh nghiệp.

 • Lãnh đạo đội ngũ nhân viên thực thi. Đánh giá năng lực và kết quả làm việc của các nhân viên thực thi kế hoạch để thúc đẩy năng suất công việc.

 • Tham gia vào việc bàn bạc và hoạch định các chiến lược kinh doanh của công ty.

 • Xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch và quy trình kinh doanh

 • Lên mục tiêu tổng quan về mức hiệu quả và tăng trưởng của doanh nghiệp

 • Giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty và trực tiếp quản lý các trưởng bộ phận (IT, Tiếp thị, Kinh doanh, Tài chính ...) 

 • Đánh giá hiệu suất công việc bằng cách phân tích các số liệu

 • Viết và trình báo cáo lên Tổng giám đốc trong mọi vấn đề quan trọng 

 • Hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc điều hành doanh nghiệp và các hoạt động gây quỹ 

 • Tham gia vào các hoạt động mở rộng (đầu tư, mua lại, liên minh công ty ...) 

 • Quản lý mối quan hệ với các đối tác/khách hàng/nhà cung cấp

II. Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học hoặc sau Đại học các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực tương đương.

 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí COO hoặc các vị trí quản lý tương tự.

 • Có hiểu biết chuyên sâu về quản lý nhân sự, thiết lập quy trình và áp dụng đánh giá quy trình.

 • Có khả năng hiểu và đóng góp ý kiến vào chiến lược kinh doanh và việc điều hành công ty.

 • Có khả năng lập kế hoạch chiến lược và phát triển kinh doanh

 • Có kinh nghiệm trong việc gây quỹ kinh doanh là một lợi thế

 • Có kinh nghiệm thực tế trong việc phân tích dữ liệu và các chỉ số trong vận hành/kinh doanh

 • Có kinh nghiệm thực tế về công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng doanh nghiệp 

 • Khả năng tổ chức và lãnh đạo xuất sắc 

 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông xuất sắc 

 • Thành thạo kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề 

 • Hiểu biết rộng về các lĩnh vực khác như Marketing, PR, Truyền thông nội bộ, … là một lợi thế.

 • Thành thạo tin học văn phòng. Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế.

mau-mo-ta-cong-viec-giam-doc-van-hanh-3

B. Chief Operating Officer job description

I. Essential Duties and Responsibilities

 • Oversee daily operations of the company and the work of executives (IT, Marketing, Sales, Finance etc.)

 • Design and implement business strategies, plans and procedures

 • Set comprehensive goals for performance and growth

 • Work together with key participants to compile the budget.

 • Drive the company’s operating capabilities to surpass customer satisfaction and retention, and company goals.

 • Control company costs, and introducing tactical initiatives to address theft and other losses.

 • Monitor invoices, money handling procedures, accounting and bank processes.

 • Prepare timely and accurate financial performance reports.

 • Oversee marketing initiatives and implementing better business practices.

 • Delegate responsibilities to ensure staff members grow as capable participants.

 • Employ various initiatives to coach employees to optimize their capabilities.

 • Complete performance reviews in a prudent manner.

 • Assess and implement improved processes and new technologies, and collaborating with management regarding the implementation of these improvements.

 • Maintain relationships with partners and vendors

 • Establish policies that promote company culture and vision

 • Lead employees to encourage maximum performance and dedication

 • Evaluate performance by analyzing and interpreting data and metrics

 • Write and submit reports to the CEO in all matters of importance

 • Assist CEO in fundraising ventures

 • Participate in expansion activities (investments, acquisitions, corporate alliances etc.)

II. Requirements

 • BSc/BA in Business Administration or relevant field; MSc/MBA is a plus

 • Five years experience managing a complex enterprise's human resources, finances, operations and strategies.

 • Experience in fundraising will be a plus

 • In-depth knowledge of different business functions such as HR, Finance, marketing etc.

 • Good knowledge of data analysis and KPIs

 • Demonstrable competency in strategic planning and business development

 • Proven track record of outstanding performance in a previous complex enterprise.

 • Proven track record of managing complex budgets successfully.

 • Outstanding organizational and leadership abilities

 • Outstanding verbal and written skills, and experience working with staff on all levels.

 • Ability to make business projections three years into the future.

 • Aptitude in decision-making and problem-solving

 • Working knowledge of data analysis and performance/operation metrics

 • Working knowledge of IT/Business infrastructure and MS Office

 • Excellent interpersonal and public speaking skills

 • Great communication and interpersonal skills

mau-mo-ta-cong-viec-giam-doc-van-hanh-2
 

HRchannels - Great Solution. Great People!

HRchannels - Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

Hotline: 08. 3636. 1080

Email: sales@hrchannels.com / tuyendung@hrchannels.com

Website: www.hrchannels.com

Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Nguồn ảnh: internet